FERIETIDER

 

De organiserte treningene i klubben følger skolens ferietider.
Det vil si at i disse periodene så er det ikke organisert trening.  

Vinterferie: uke 8
Påskeferie: Palmelørdag til og med 2. påskedag
Sommerferie: uke 26 til og med uke 33
Høstferie: uke 40
Juleferie:  uke 51, 52, og uke 1

 

Når det gjelder trening i ferietiden, kan det være at de forskjellie gruppene beholder treningsdager,

og tider for fri trening. Dette vil kommer tydligere frem på Hallbookingen.
Utover dette så " skal" man booke for trening i hallen.