SOMMERFERIE OG ØVRIGE FERIETIDER

 

De organiserte treningene i klubben følger skolens ferietider.
Det vil si at i disse periodene så er det ikke organisert trening.  

Vinterferie: uke 8.
Påskeferie: Palmelørdag til og med 2. påskedag.
Sommerferie: uke 26 til og med uke 33.
Høstferie: uke 40.
Juleferie: 20. desember til og med 2. januar.

 

Når det gjelder trening i ferietiden, kan det være at de forskjellie gruppene beholder treningsdager og tider for fri trening,

dette vil kommer tydligere frem på Hallbookingen.
Utover dette så skal man booke for trening i hallen.