Styret består av:


Leder: Steinar Andresen,
sandresen20@gmail.com  tlf. 401 63 856


Nestleder: Anette Bjerkaas Gudmundsrud,
anette1@live.no  tlf. 920 95 905


Kasserer: Rita Nordtug,

rita@nordtug.no  tlf. 472 59 608


Sekretær: Invgild Fremmerlid,
Ingvild_skjolberg@hotmail.com  tlf. 414 00 402


Styremedlem: Hege Nyborg Andresen,
hegeand2@gmail.com  tlf. 412 16 680


Styremedlem: Marita Eidsæther Grønbekk,
marita_miin@hotmail.com tlf. 90658193


1. Varamedlem: Heidi Sjøfn Ånerud,
heidi@jrduo.com  tlf. 917 76 076 


2. Varamedlem: Marie Kristine Spjeld,

marie.kristine.spjeld@gmail.com tlf. 97002982
Nytt styre årsmøte 1.3.2023 - Redigert 6.3.2023