Klubben har et variet treningstilbud, det er også gode lufte/turmuligheter i området.


Hos oss kan du komme på besøk et par treninger for å hilse på og se hvordan vi legger opp treningene.

I noen av gruppene kan du også få prøve deg, men dette må avklares med gruppeansvarlig først.

Hvis du ønsker å forsette og trene hos oss etter dette, må du melde deg inn i klubben og betale treningsavgift.

Når medlemskap og treningsavgift er betalt,  er det mulighet til å være med på de organiserte treningene på tvers
av gruppene iht. våre retningslinjer.



På siden "gruppekontakter" finner du informasjon om hvem du skal ta kontakt med i de forskjellige gruppene.