Aktiviteter

Treningstilbudet vårt er variert. 

Agility
Lydighet
Bruks
Rallylydighet
Grunnleggende lydighet

Ønsker du informasjon ta kontakt med: 

Agility: Ingvild Annysdatter Fremmerlid, tlf. 41400402 og Heidi S. Ånerud, tlf. 91776076

Bruks og lp: Finn Johansen, tlf. 91652513

Rallylydighet: Hege Nyborg Andresen, tlf. 41216680 og Anette Bjerkaas Gudmundsrud, tlf. 92095905

Hverdagstrening: Tone Nordby Anderssen, tlf. 99641451 og Nina Opsahl, tlf. 90098547

RETNINGSLINJER FOR TRENING I NANNESTAD OG OMEGN HUNDEKLUBB

Revidert og godkjent styremøte 26.09.2022

Forutsetninger
Forutsetning for trening i NOHK er medlemskap i klubben, og betalt treningsavgift.
All trening skjer på eget ansvar.
NOHK påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på hunder, førere, andre personer
eller private eiendeler/materiell.

Det er en forutsetning at aktive medlemmer bidrar med å holde treninger og kurs, og at alle i
størst mulig grad hjelper til på klubbens stevne(r), dugnader og andre aktiviteter.
Hunder SKAL luftes utenfor klubbens treningsområder.
NOHK følger NKK's retningslinjer for trening. All trening skal foregå med positive
treningsmetoder.

Definisjoner

 • Parti/organisert Trening = trening på oppsatte tider med instruktør/treningsansvarlig
 • Fritrening = trening på oppsatte tider uten instruktør/treningsansvarlig (ved inst. sykdom og ferietider)
 • Egentrening = trening utenom oppsatte tider, forutsetter booking av hallen på fb siden.

Helsestatus
Det er hundeeiers ansvar at treningen utføres med frisk hund.
Hund skal ikke delta på trening dersom:
• Den er syk.
• Den har utøy.
• Den er mer enn 4 uker drektig (mer enn 28 dager etter siste paring).
• Har valper under 8 uker.

Trening
De organiserte treningene skaper grunnlaget for det sosiale miljøet i klubben, samtidig som
klubben ønsker at ferdigheter og kompetanse skal videreformidles i organisert form, slik at vi
får en helhetlig oppfølging av ekvipasjene.
Parti/organiserte treninger er den primære treningsformen i NOHK, men medlemmene kan
ha forskjellige behov for trening utenfor parti/organiserte treningene. Derfor er det åpnet
for egentrening i hallen.
Egentreningen i hallen er ment som et supplement til parti/organisert trening, og det
forutsettes derfor at de som trener på egentrening også deltar på parti/organiserte treningene. Styret kan i tilfeller hvor medlemmer ikke deltar på parti/organisert treninger, inndra muligheten for egentrening.

Gjestetrening
Ekvipasjer som ikke er medlem av NOHK, kan delta som gjest på organisert trening.
Gjestetreningen begrenser seg til 2 besøk.

Åpningstider for trening
Av hensyn til naboene skal trening foregå innenfor følgende tider:
• Hverdager 0800 – 2200
• Lørdager og søn/helligdager 0900 - 2200

 

Hallen

Booking av egentrening i hallen.
Medlemmer som har betalt treningsavgift har mulighet til å reservere hallen for egentrening.
For å kunne egentrene i hallen skal nye ekvipasjen ha deltatt på 8 parti/organiserte
treninger.
Fører skal være over 16 år. Førere under 16 år kan egentrene etter avtale med
gruppeansvarlig, og da med en foresatt til stede.
Hallen kan ikke reserveres til seinere enn 17:30 mandag - torsdag.
Dette pga. forberedelser til de organiserte treningene som begynner kl. 18.00.
Booking tid maks 2 timer pr medlem pr. gang. (fortrinsvis hel/halv time)
 
I helgene og enkelte perioder i året er vi mange som ønsker å trene i hallen, oppfordringen
er å ikke booke mer tid enn du trenger.
Den som har booket hallen disponerer også utebanen utenfor hallen (bane 2).
Ellers oppfordres det til å ta hensyn til hverandre slik at alle får en god trening!

Klubbens forventning til medlemmer som egentrener

 • Før man begynner egentrening i hallen, skal man ha fått en opplæring av enrepresentant for aktivitetsgruppa. Både medlemmet og aktivitetsgruppa er ansvarlig for at denne opplæringen er gjort før egentreningen starter.
 • Medlemmer som driver egentrening forventes å vise god oppførsel når det gjelder åvære inkluderende overfor andre medlemmer, og at de viser god oppførsel når detgjelder behandling av andre klubbmedlemmer og hunder.
 • Det forventes at hallen forlates i den stand den var ved ankomst.
 • Ved uhell eller skader på utstyr, meld fra til gruppeansvarlig eller til styreleder.
 • Egentrening bookes via Hallen siden på Facebook
 • Egentrening i hallen er kun for klubbens medlemmer som har betalt treningsavgift.
 • Det er ikke anledning til å bruke egentrening til å holde private kurs eller privatinnleid instruktør uten styrets godkjenning. Hvis man ønsker å ta med venner eller familie, skal disse ikke trene egen hund.
 • Hvis hunden har løpetid, oppfordres det til å vise hensyn, gjerne bruke truse og matte hvis mulig.
 • Det skal ikke være noen form for frilek i hallen.
 • Skulle hunden din markere inne i hallen, skal det påføres rikelig med vann. Bruker er selv ansvarlig for å ha vann tilgjengelig.
 • Ved gjentatte brudd på regelverk, kan styret vurdere om tilgang skal sperres.

 

Agility Trening (AG)
For å trene AG i NOHK er det krav om hinderinnlæringskurs, fører viser god forståelse for
agility og sikkerhet, eller fører har konkurrert i høyere klasser.
Fører må kunne ha kontroll på hunden.

Parti/organisert trening i AG
Ekvipasjer med forskjellige ferdighetsnivå fordeles i tre grupperinger. For å kunne begynne å
trene på andre partier skal dette godkjennes / anbefales av agilitygruppas representanter.

Agilitygruppa i NOHK er delt inn i nivåer etter nybegynnerkurset:

 • Lett øvet/Nybegynner
  Er for ekvipasjer som har gjennomgått nybegynnerkurs/introduksjonskurs i agility, eller kan vise at de behersker alle hindre.
 • Videregående
  Er for ekvipasjer som har startet i klasse 1 agility eller klasse 1 hopp på et offisielt terminfestet stevne, eller har blitt anbefalt å trene på dette partiet av agilitygruppas representanter.
 • Konkurranse
  Er for aktive konkurranseekvipasjer som har blitt anbefalt å trene på dette partiet avagilitygruppas representanter.

Dersom antallet ekvipasjer på de enkelte treningspartier er lavt, kan agilitygruppas
representanter godkjenne at ekvipasjer fra andre nivå kan trene på de oppsatte dagene.

 

Rallylydighet
Alle nivåer trener samlet.
Det er ingen formelle krav til forkunnskaper for å trene Rally lydighet, men det forventes at
ekvipasjen har en grunnleggende lydighet.