Treningsavgift

Treningsavgift i Nannestad og Omegn Hundeklubb, NOHK.

Ønsker du å trene i NOHK skal det betales treningsavgift. Den omfatter bruk av hallen, de to banene, og klubbhuset til trening. Banene klippes om sommeren og måkes for snø om vinteren, og det er lys på begge banene og i hallen.

Husk at medlemskap til NOHK må også være betalt, den kommer fra NKK (Norsk Kennel Klubb).

Treningsavgiften går fra januar til januar.

Treningsavgiften er for tiden kr 750,-.

Ved nytegning av medlemskap på høsten, så er det ½-avgift i perioden 1/10-15/12.

Treningsavgiften betales til klubbens kontonummer: 1622 20 11446.

(Merk innbetalingen med navn, medl.nr. i NKK, tren-årstall det betales for og grenen/e du er aktiv i. eks.: Ola Nordmann, 1234567, tren-2022 bruks).

Gi beskjed til gruppekontakt i den/de grenene du trener, om at du vil være med på treninger.

Når treningsavgiften er innbetalt vil du få tilsendt en kode fra klubbens kasserer. Da har du tilgang til nøkkelboksen så du får på lys på banene og låst opp hallen.

Skal du benytte deg av hallen utenom de organiserte treningstider, må dette bookes på Hallen siden på fb. Der ligger innlegg på ukes oversikt som du går inn på og sjekker om når andre har booket og så kan du booke den tiden du selv ønsker.

Til informasjon så skal man ha vært med på 8 organiserte treninger for å få tilgang til egentrening. Se mer om dette under fanen: Aktiviteter og info /RETNINGSLINJER FOR TRENING I NANNESTAD OG OMEGN HUNDEKLUBB