Treningsavgift

Ønsker du å trene i NOHK skal det betales treningsavgift. Den omfatter bruk av hallen, de to banene, og klubbhuset til trening. Banene klippes om sommeren og måkes for snø om vinteren, og det er lys på begge banene og i hallen.

Husk at medlemskap til NOHK må også være betalt, den kommer fra NKK (Norsk Kennel Klubb).

Ta kontakt med gruppeansvarlige i den/de grenene du ønsker å trene før du betaler trenings avgift.

Treningsavgiften er for tiden kr 750,-
Treningsavgiften går fra januar til januar.
Ved nytegning av medlemskap på høsten, så er det ½-avgift i perioden 1/10-15/12.
(Merk innbetalingen med navn, medl.nr. i NKK, tren-årstall det betales for og grenen/e du er aktiv i.
eks.: Ola Nordmann, 1234567, tren-2022 bruks).