Treningsavgiften betales til klubbens kontonummer: 1622 20 11446.